เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ยินดีต้อนรับ  ข่าวความเคลื่อนไหว
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
               ป. 1-6 วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2562
               อ. 2-3 วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562
               ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 5 - 31 ตุลาคม 2562
               เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมวันนี้ เป็นกิจกรรมโครงการ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ ของสายชั้น ป.3 กำหนดจัดกิจกรรม 19-20 กันยายน 2562

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สพป.อุทัยธานี เขต 2 คลิกตามลิ้งนี้ครับ
รายการที่ประกาศแล้ว ได้ไปแข่งขันต่อระดับภาค/ประเทศ ที่จังหวัดสุโขทัย 32 รายการ ดังนี้
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ หมายเหตุ
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวสารทั่วไป

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

กระดานข่าว

อ่านต่อ

^