เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

PhET: สถานการณ์จำลองทางฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์โลก, และ ...

สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ แบบมีปฏิสัมพันธ์ สำหรับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คุณครูสนใจ เข้าไปศึกษา และเลือกมาใช้งานได้อย่างง่ายดายครับ
ตัวอย่างเช่น


พร้อมแล้ว

คลิกที่นี่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^