เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 มอบหมายให้ศูนย์ PEER Center อำเภอหนองฉาง ดำเนินการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จำนวนนักเรียนเป้าหมาย 250 คน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^