เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ประกาศผลสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ทางโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมือวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561 นั้น ทางโรงเรียนจะประกาศผลให้นักเรียนและผู้ปกครองในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^